Kontakt

Decorbyt s.r.o.

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:

Decorbyt s.r.o.
Markušova 11/274
040 11 Košice

IČO: 46 077 995
DIČ: 2023218351
IČ DPH: SK2023218351

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice 1 oddiel Sro vložka číslo 27337/V

Telefón: +421 908 991 688
Telefón: +421 917 459 038
e-mail: info@crystaltattoo.sk

Bankové spojenie  

FIO banka

IBAN : SK65 8330 0000 0022 0124 4270

SWIFT : FIOZSKBAXXX